Erozyonun Zararları

Erozyonun Zararları

Toprağın bulunduğu ortamdan yani bulunduğu yerden çeşitli etkenlerden dolayı taşınması durumuna erezyon ismi verilir. Toprağın kaymasına neden olan bu etkenler sel suları, çığ, rüzgar ve yağışlar gibi etkenlerdir. Tanım olarak oldukça sade ve basit bir tanım olarak gözükse de erezyon süreci oldukça karmaşık ve güçlü etkilere sahip olan bir süreci kapsar. İnsanların etkisi ile meydana gelen erezyonlarda vardır. Hatta insanların hiçbir şekilde etki etmediği ve doğal etkenlerden dolayı gelişen erezyon miktarı ve etkisi oldukça düşüktür. Ancak insanların yanlış arazi kullanımları sonucu ortaya çıkan erezyon sayısı ve miktarı çok daha fazladır. Erezyonun en büyük özelliklerinden bir tanesi de diğer doğal afetler gibi algılanması kolay değildir. Erezyon deprem ve sel gibi diğer afetlere göre daha sessiz ve yavaş bir şekilde yayılır. Erezyonun zararları konusunda bilinmesi gereken bazı durumlar söz konusudur. Peki, erezyonun yol açtığı zararlar nelerdir? Gelin bu konudaki bilgileri hep birlikte değerlendirelim.

 

Erozyonun Zararları Nelerdir?

  1. Bitki örtüsüne etkisi: Erozyonun en önemli zararlarından bir tanesi de gerçekleştiği ortamdaki bitki örtüsünü yok etmesidir.
  2. Diğer felaketlere etkisi: Herhangi bir alanda erozyon gerçekleşmesi o ortamda toprak kayması, çığ, sel ve taşkın gibi daha ciddi ve tehlikeli felaketlerin artmasına neden olabilir.
  3. Toprağın verimine olumsuz etkisi: Gerçekleşen erozyon ile birlikte toprak ile birlikte toprakta bulunan organik maddeler, mikroorganizmalarda taşındığı için toprağın veriminin azalmasına da sebep olur. Bu duruma paralel olarak da verimiz azalan ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayan kişileri doyuramaz durama gelebilir. Hatta bu durum daha ilerleyen boyutlarda kırsal kesimden kentlere doğru olan göç miktarını büyük oranda arttır ve oldukça büyük toplumsal sorunların yaşanmasına neden olur.
  4. Baraj göllerine etkisi: Erozyonun zararları arasında bahsedebileceğimiz önemli konulardan bir tanesi de barajlar ile ilgilidir. Erezyon ile birlikte yerinden sökülerek taşınan topraklar baraj göllerinin doldurulmasına neden olur. Bu durumda da oldukça uğraşlar ve ücretler harcanarak kurulan barajların ekonomik ömürlerinde büyük bir azalma söz konusu olmuş olur.
  5. Doğal su kaynaklarına etkisi: Toprağın ve bitki örtüsünün olmadığı bir arazide yüzey yağmur ve kar sularını ememez, böylece de doğal su kaynakları düzenli ve sürekli bir şekilde beslenmemiş olur.
  6. Ekonomik olarak zararları: Toprağın ve yeşil örtünün kaybolması ile birlikte meydana gelen iklim değişiklikleri ekolojik dengenin de bozulmasına sebep olur. Buna bağlı olarak da oldukça ciddi boyutlarda doğal varlıklar kaybedilmiş olur ve yüksek miktarlarda ekonomik zarar oluşur.
  7. Zaman: Erozyonun sebep oluğu bir arazide kaybedilmiş olan toprak örtüsünün yeniden eskisi gibi olması ve oluşması için binlerce yıl beklemek gerekebilir. Çünkü bozulan yapının eski durumuna dönmesi için oldukça uzun bir zaman dilimine ihtiyaç duyulur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir