Elektronik Sigaranın Zararları

Elektronik Sigara Zararları

İnsanların bilerek ve isteyerek kendilerini bir bağımlılığa mahkum etmeleri ve daha sonra bundan kurtulabilmek adına ikame ürünler araştırması ve daha sonra da bu ürünlerden kurtulmaya çalışması… ne kadar da vahim bir tablo oysaki. Şimdi sigara tiryakileri belkide kızacaktır bu sözlerimize fakat kendilerine de soracak olursanız herhangi bir faydasını görüp görmediklerine dair derin bir iç çekiş, sigaranın neden olduğu kuru öksürük ve uzun vadede vücuda vermiş olduğu zarar ve neden olduğu hastalıklardan bahsedecektir tek tek diye düşünüyorum..

elektronik sigarayla normal sigaranın karşılaştırılması ve hangisinin daha zararlı olduğuna dair araştırma yapmak isteyen kişilerin karşısına farklı görüşte birçok açıklama çıkmaktadır. Bunun nedeni ise elektronik sigara üreticilerinin normal sigaranın zararlarını ortaya çıkarması, sigara üreticilerinin ise elektronik sigaranın zararlarını ortaya çıkarması sonucu ortaya çıkmış olan bilgi kirliliği. Aslına bakarsanız sigara ve benzeri ürünlerin faydalarından bahsetmek mümkün olmadığı için  sigaranında yerine üretilmiş olan alternatif ürünlerin de zararlarının fazlaca ifade edilmesi bırakmak isteyenler için belkide etkili bir neden olabilir.

Sigarayı bırakmak isteyen kişiler için son yıllarda revaçta olan bir alternatiftir elektronik sigara. Her geçen gün sigarayı bırakmak isteyenler için yeni yöntemler ortaya çıkmaktadır, nikotin bağımlıları için; nikotin bantları, nikotin sakızları bu alternatiflerden bazılarıdır. Ancak el ve dudak tiryakileri için elektronik sigara daha fazla rağbet görmektedir.

Sigaranın veya elektronik sigaranın faydalarından bahsetmek elbette mümkün değildir ancak normal sigarayla kıyaslandığında elektronik sigaranın avantaj sağladığı konulara değinecek olursak; elektronik sigaralarda normal sigarada olduğu gibi kül ve ateşin olmaması biraz daha cezbedici gelmektedir. Ayrıca elektronik sigarada normal sigaranın çevreye vermiş olduğu duman bulunmaması sigaraya nazaran kullanımını biraz daha kolaylaştırmakta ve tercih edilme nedeni olarak gösterilmektedir.Alternatif olarak sunulan aromatik kokuların kullanımına imkan vermesi ve kötü koku yaymıyor oluşu da bazı çevrelerde kullanılma nedeni olarak gösterilmektedir. Elektronik sigaralar normal sigaraların  içeriğinde bulunan yaklaşık 4000 zararlı maddeyi bünyesinde bulundurmamaktadır. Elektronik sigaralarda üflelen buhar içerisinde bulunan nikotin oranı normal sigaraya oranla olduçka düşüktür bu durumda pasif içiciler için normal sigaranın vermiş olduğu zararı da oldukça azaltmaktadır.Ayrıca sigara izmaritlerinin neden olduğu orman yangınları, ev ve işyerlerinde meydana gelen yangınlarda rolü oldukça büyüktür elektronik sigaranın normal sigaraya oranla yangın çıkarma olasılığı oldukça düşüktür. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki şarj olma esnasında meydana gelebilecek patlama ihtimaline karşı tedbirli olmak gerekmektedir.

Sigaraya alternatif olarak üretilmiş olan elektronik sigaraların da tamamen zararsız olduğunu düşünmek sanıldığı gibi doğru bir davranış değildir. Birçok uzman bu konuda elektronik sigaranın normal sigarada olduğu gibi birçok zararının bulunduğunu bu şekilde üretilmiş olan alternetif ürünlerin yalnızca tüketicinin algısının değiştirilmeye yönelik yapıldığını ifade etmektedir. Elektronik sigara da tütün endüstrisi tarafından üretilmiş bir ürün olup nası ki sigaralara filtre takılarak, ince, mentollü veya light sigara yapıyorlar yine aynı şekilde farklı ürünler piyasaya sunularak farklı kesimlerde sigaranın daha rahatça kullanılması amaçlanarak üretilmiş bir üründür. İçerisinde bulunan sıvılaştırılmış nikotinin başta damar sağlığını olumsuz etkilediği ve buna benzer birçok konuda zararı bulunduğu ifade edilmektedir. Ayrıca sigarada bulunan kötü kokunun olmayışı ve aromatik tatlandırıcılarla cazip hale getiriliyor olmasının en büyük risklerinden birisi de elektronik sigara gençler için kullanım rahatlığı ve merak uyandırması nedeniyle küçük yaşta denenerek kullanımına başlanması ve ayrıca en düşük ihtimalle de olsa anne- babaların kontrol etmesine imkan vermemesi  koku unsurunun bulunmuyor oluşudur. Ne yazıkki ülkemizde sigara kullanımı dahi artık ilkokul seviyesindeki çocuklar düzeyine düşmüşken bu durum hepimizin özenle üzerine titrememiz gereken konulardan birisi olmaktadır. Elektronik sigaranın üzerinde ısrarla durmaya çalıştığımız tehlikesi zararsız olduğu algısı oluşturularak sigara içmemiş olan kişileri de sigaraya özendirmesi ve hatta sigarayı bırakmış olanları dahi sigara içmeye yöneltiyor oluşu. Bu şekilde sigara içmeye başlayan kişilerin zamanla nikotin bağımlısı birer birey olması kaçınılmazdır. Sonuç olarak insanların sigarayı bırakma amacı ile üretilmiş olan bir ürün sayesinde üretim maksadının tam aksine sigaraya başlama sebebi olmaktadır.

Elektronik sigara birçok avrupa ülkesinde yasaklanmıştır bunların başında Almanya ve Avusturya gelmektedir. Amerike ve İngilterede serbest ancak ciddi denetimler yapılarak kontrol edilmektedir. Ülkemizde de elektronik sigara yasaklanmıştır ancak yurtdışından sipariş verilerek veya farklı yollarla elde edilebilirliği kolay bir ürün ancak ifade etmeden geçemeyeceğiz üretim yeri uzakdoğu ve çin olan ürünlerin kalite bakımından çok sağlıksız bir yapıya sahip olmaları nedeniyle kullanımları normal elektronik sigarayla mukayese edildiğinde insan sağlığını tehlikeye atabilecek zararlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle merdivenaltı ürünleri temin etmek ve kullanmaktan kaçınılması gerektiği hususunu önemle ifade etmek gerekmektedir.

Türkiyede elektronik sigara kullanımı yasaklandı.  Yasaklanmanın nedeni ise;  sigaraya olan bakış açısının olumlu yönde değişmesine neden olacagı, sigara içmenin artık normal bir davranış olarak görülmeye başlanacağı ve en önemlisi çocukların  sigarayı daha cazip görmelerine neden olacağı bu nedenle sigaraya yöneleceği gibi nedenlerden dolayı bu karar alınmıştır. Yanlız ifade etmezsek birşeuylerin eksik kalacağı görüşündeyim. Evet bu maddeleri biraraya getirdiğimiz zaman haklı bir nedenden ötürü yasaklama getirildiği düşünülmekte. Fakat elektronik sigara kullanımından sigara kullanımına giden bir sonuç var ve bu ne toplumsal olarak doğru bulunuyor nede sağlık için uygun değil ise sigaranın neden yasaklanması mevzu bahis olmuyor da yalnızca elektronik sigara ile bu durum sınırlandırılıyor anlamak mümkün değil.

E Sigara Zararları

Sağlık Bakanlığının elektronik sigara ile ilgili yapmış olduğu resmi açıklama ;

Nikotin içeren elektronik sigara ve kartuşların, alım yolu ve dozu dikkate alındığında yüksek dozda nikotin alınma, dolayısı ile bağımlılık yapma riskinin fazla ve sigarayı bıraktırıcı çalışmaları engelleyici olması nedeni ile Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Müdürlüğü Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonunca yasaklanmasına karar verilmiştir.

Elektronik sigaralarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus sigaralarda kullanılmakta olan likitin kalitesidir. Elektronik sigarada bulunan sıvı yakıtların içeriğinde bulunan maddeler önemlidir. Kaliteli ürünlerde bulunan likitlerle merdiven altı ürünlerde bulunan likitlerin içeriğindeki maddelerin zararları da değişkenlik göstermektedir. Kaliteli ürünlerde bulunan likitler herhangi bir zararı olmaksızın kullanılabiliyorken piyasada kolayca temin edilebilen ürünler sağlık açısından oldukça zararlı sonuçlara neden olabilmektedir. Kaçak yollarla temin edilen elektronik sigara yada likitlerinin hangi maddeler içerdiği tam olarak bilinmediğinden uzak durulması gerekmektedir. Uzmanların da çok fazla görüş ayrılığında bulunduğu ve birbirine zıt olan birçok açıklamanın bulunduğu elektronik sigara konusunda yurt dışından haşere ve böcek ilacı olarak getirtilmiş ürünlerin elektronik sigaralarda yakıt olarak kullanıldığı iddiası ortaya atılmış olup bu iddialar basın yoluyla kanıtlanmış ve gerçekliği ispatlanmıştır. Elektronik sigaranın ülkemizde yasaklanmasında kaçak yollarla getirtilen veya merdivenaltı üretimler yapılarak birçok zararı bulunan likitlerin piyasaya çıkarılması ve bunun denetimlerinin yapılmasına da imkan vermeyen durumların ortaya çıkmasıdır.

Sağlık bakanlığının yapmış olduğu araştırmalar neticesinde  elektronik sigaralarda kullanılan likitler üzerinde önemle durulmuştur. Hazırlanan raporda bu yakıtların içeriğinde bulunan maddelerin araştırılması gerekliliği üzerinde durarakkanserojen olduğu bilinen maddeleri içeren likitlerin insan sağlığını bozacağı ve hatta tehlikeye atacağı ifade edilmiştir. Anabisine; tütün içerisinde bulunan böcek ve haşereleri öldürücü etkisi olan madde, beta  nikotryine ve myosmine ve tütündde bulunan bazı maddelerin de tespit edilmiş olması elektronik sigaraların sanıldığı kadar masum olmadığını ispatlamış niteliktedir.

Elektronik sigaralarda bulunan nikotinin de nikotin zehirlenmesine ve nikotin bağımlılığını tetikleyici etkisinin olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bilinçsizce kullanılan elektronik sigaralar hem içen kişiye hemde etrafında bulunanlara zarar vermektedir. Neticede nikotin solumak durumunda kalıyorlar. Nikotin yapı itibariyle böcek öldürücü bir maddedir. Yüksek dozda alınması sonucu bulantı, kusma havale, titreme ve ölüme dahi neden olabilmektedir.

Uluslararası sağlık kuruluşu olan FDA’nın yapmış olduğu araştırmalar neticesinde birçok elektronik sigara çeşidi ve likitleri üzerinde incelemeler yapılmış ve bu incelemeler sonucu elde edilen bilgiler paylaşılmıştır;

  • İnsanlar üzerinde toksik etkisi bulunduğu bilinen dietilen glikol %1 oranında görülmüştür.
  • Kanserojen etkisi olduğu bilinen ve tütün içeriğinde de bulunan nitrosamine’leri içerdikleri tetkik yapılan örneklerin yarısında görülmüştür.
  • Çoğu örnekte tütünde yer alan ve insan sağlığına zararlı olduğu ispat edilmiş olan maddeler içeriğinde tespit edilmiş ayrıca nikotin içermediği belirtilen örneklerin hepsinde düşük seviyede de olsa nikotin görülmüştür.

Sigarayı bırakmak isteyenler için alternatif ürün sayısı her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak elektronik ürünler de geliştirilmiş olup kullanımı yalnızca sigarayı bırakmaya yardımcı olması amacını gütmektedir. Elektronik sigara fiyatları hatrı sayılır meblalarda olunca ve bu konuda Pazar payı da dikkate alınarak sağlıksız koşullarda uygun fiyatlı ürünler üretilerek piyasaya sürülmektedir. Ülkemizde satışı yasak olmasına rağmen yurt dışından getirilmesi veya internet üzerinden temin edilmesi zor değildir. Ancak insan sağlığı bozulduğu zaman tamiri hiçte kolay olmamaktadır ve hatta kimi zaman geri dönüşü mümkün dahi olmamaktadır. Sigarayı bırakmak isteyenlerin yerine bu şekilde riskli ikame ürünler koyarak değilde tamamen hayatından çıkarmak adına bir hekim yardımı ile ve bırazda irade gösterip bu sorunun üstesinden gelmeye çalışması en doğru çözüm şekli olsa gerek.  Nitekim elektronik sigara satan  firmalar her ne kadar orjinal ürün olduğunu ifade etsede belirtmiş olduğumuz üzre orjinal ürünleri bulmak oldukça zor. Gözünü para hırsı bürümüş olan insanlar için sağlığını hiçe saydığı insanlar bir araç olmaktan başka anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle sigaranın her türlüsünden uzak durmaya çalışmak ve hatta en önemlisi yavrularımızı evlatlarımızı sigara kullanmanın normal olduğu algısından uzak tutmaya çalışmak konusunda hassas davranmaya davet ediyoruz…

Puff Zararlı Mıdır?

Puff” elektronik sigara markasıdır. Elektronik sigara, normal sigaralardan farklı olarak buharlaştırma yöntemi ile kullanıcılara nikotin sunar. Puff elektronik sigaralar, bir batarya, bir ısıtıcı, bir tank ve bir likit içerir. Kullanıcı, cihazı ağızına götürür ve bir düğmeye basarak cihazı çalıştırır. Bu, ısıtıcının likidi ısıtmasına ve buharlaştırmasına neden olur. Buhar, kullanıcının ciğerlerine çekilir ve nikotin emilir.

Puff elektronik sigaralar, farklı tat ve nikotin seviyeleri sunar ve daha az zararlı olduğu düşünülen bir seçenek olarak görülmektedir. Ancak, elektronik sigaraların sağlık açısından potansiyel riskleri vardır ve uzun vadede ne kadar zararlı olabileceği tam olarak bilinmemektedir.

 

Sigaranın Zararları İçin TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir